2019-04-08

AWzR - aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych - chorych onkologicznie II

Kontakt

Akademia Walki z Rakiem w Toruniu
ul. św. Faustyny 12,
Dom Pomocy "Samarytnin"
tel.: 056 651 12 17
www.fundacja.swiatlo.org
www.awzr.pl