2020-09-17

Konkurs grantowy ONKOgranty IV

Powołanie Onkologicznego Funduszu Grantowego jest efektem naszego przekonania o bogactwie koncepcji i doświadczeń różnych środowisk społecznych oraz instytucji zainteresowanych zmianami w polskim systemie walki z rakiem. 
Podstawowym celem Funduszu jest aktywizacja i wsparcie inicjatyw zgłaszanych m.in. przez organizacje pozarządowe, szkoły, instytucje naukowe, zespoły badawcze i przedsiębiorstwa. Wsparcie udzielane będzie w formie grantów przyznawanych w drodze otwartego konkursu. Liczymy, że efektem powołania Funduszu będzie wzmocnienie kapitału intelektualnego poprzez zwiększenie udziału strony społecznej w wysiłkach na rzecz podniesienia skuteczności zwalczania chorób nowotworowych
 
W IV edycji najlepsze projektu zostaną wyłonione w trzech kategoriach:
Onkologia w czasach pandemii
Onkologia w warunkach domowych
Jak poprawić skuteczność profilaktyki pierwotnej i wtórnej?
 
Termin zgłaszania projektów upływa 12 października 2020 r.
Wyniki IV edycji Konkursu zostaną ogłoszone do 20 stycznia 2021 r.
 
Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail: onkogranty@ligawalkizrakiem.pl.
 
Kontakt

Akademia Walki z Rakiem w Toruniu
ul. św. Faustyny 12,
Dom Pomocy "Samarytnin"
tel.: 056 651 12 17
www.fundacja.swiatlo.org
www.awzr.pl