2021-12-01

„AWzR – aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych – chorych onkologicznie III”

Kontakt

Akademia Walki z Rakiem w Toruniu
ul. św. Faustyny 12,
Dom Pomocy "Samarytanin"
tel.: 56 651 12 17
www.fundacja.swiatlo.org
www.awzr.pl