2023-08-31

„AWzR – zrozumieć chorobę, zrozumieć siebie - kontynuacja”

Kontakt

Akademia Walki z Rakiem w Toruniu
ul. św. Faustyny 12,
Dom Pomocy "Samarytanin"
tel.: 56 651 12 17
www.fundacja.swiatlo.org
www.awzr.pl