Jak pomagamy

Indywidualne porady psychologiczne  Indywidualne spotkania z psychologiem bądź psychoonkologiem stanowią pierwszy i bardzo istotny krok w terapii. Podczas spotkania, którego przebieg jest dostosowany do potrzeb pacjenta, osoba prowadząca ma możliwość zorientowania się  i określenia jego potrzeb a także nakreślenia kierunku terapii np. poprzez włączenie dodatkowych form wsparcia.

Warsztaty psychoedukacyjne – to cykl 30-tu, dwugodzinnych, grupowych spotkań z psychoonkologiem. Celem warsztatów jest doskonalenie umiejętności lepszego radzenia sobie w sytuacji zachorowania na chorobę nowotworową oraz praca nad niezdrowymi przekonaniami utrudniającymi zdrowienie.

Porady dietetyczne – prowadzone są w formie indywidualnych spotkań z dietetykiem i mają na celu opracowanie optymalnej, dostosowanej do potrzeb i upodobań chorego, diety.

Warsztaty dietetyczne – są okazją do poszerzenia wiedzy na temat podstaw prawidłowego odżywiania, mają pomóc w nauce układania diety oraz przygotowywaniu posiłków.

Rehabilitacja – Ma zawsze charakter indywidualny. Zajęcia z fizjoterapeutą obejmują drenaż limfatyczny, masaż relaksacyjny, gimnastykę ruchową.

Arteterapia – jest formą terapii przez sztukę. Zajęcia z arteterapii odbywają się w formie warsztatów. Zasadniczym zadaniem arteterapii jest ekspresja emocji, lęków, rozładowanie napięcia. 

 

Kontakt

Akademia Walki z Rakiem w Toruniu
ul. św. Faustyny 12,
Dom Pomocy "Samarytanin"
tel.: 56 651 12 17
www.fundacja.swiatlo.org
www.awzr.pl