2021-05-04

„AWzR – aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych – chorych onkologicznie III”

W ramach projektu proponujemy:

- wsparcie psychoedukacyjne
- wsparcie dietetyczne
- warsztaty rękodzielnicze
- onkojogę
- masaż
 
Więcej informacji pod numerem telefonu: 56 651 12 17
Kontakt

Akademia Walki z Rakiem w Toruniu
ul. św. Faustyny 12,
Dom Pomocy "Samarytnin"
tel.: 056 651 12 17
www.fundacja.swiatlo.org
www.awzr.pl